வெள்ளி, 26 ஆகஸ்ட், 2016


25.08.216 அன்று மாலை செஞ்சியில் நடைபெற்ற BSNLEU-NFTE இணைந்த செப்டம்பர் 2 வேலைநிறுத்த கோரிக்கை விளக்க சிறப்புக்கூட்டம்25.08.216 அன்று மதியம் திண்டிவனத்தில் நடைபெற்ற BSNLEU-NFTE இணைந்த செப்டம்பர் 2 வேலைநிறுத்த கோரிக்கை விளக்க சிறப்புக்கூட்டம்
25.08.216 அன்று காலை விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற BSNLEU-NFTE இணைந்த செப்டம்பர் 2 வேலைநிறுத்த கோரிக்கை விளக்க சிறப்புக்கூட்டம்